Norbert Tomàs

La seva formació artística el vincula al món cultural i associatiu. Al llarg quasi 40 anys d’experiència associativa ha realitzat tota mena de tasques de gestió i direcció,  organitzant nombrosíssimes activitats culturals arreu de la geografia catalana, espanyola i de l’estranger. Ha format part dels equips directius de diferents entitats musicals, com Joventuts Musicals de Barcelona  i ha estat membre fundador i secretari el Consell Català de la Música. Paral·lelament a la seva activitat cultural, s’ha dedicat a la fotografia professional. L’any 1996 inaugura el seu estudi-plató. Ha estat president de l’Associació de Fotògrafs Professionals d’Espanya i membre del Comitè Organitzador de Sonimagfoto (2000-2007). Ha estat Director General de Promoció i Difusió Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2011) i director del CoNCA-Consell Nacional de la Cultura i les Arts (2011-2013). El 2014 va ser comissari de l’exposició La bellesa de la màquina. Fotografia industrial de Ramon de Baños (1890-1980) realitzada al Museu del Gas de Sabadell per Fundació Gas Natural Fenosa.

El 2015 crea  la societat Edicions Morera, S.L. per editar el tradicional Calendari l’Ermità (donant continuïtat a l’antic Ermitaño de los Pirineos creat el 1875) i altres publicacions de cultura tradicional i popular. El 2020 és comissari de l’exposició itinerant Calendaris de Pagès que inicia el seu recorregut a Taradell (gener de 2020) i es presenta amb el títol Per no perdre el temps. Calendaris tradicionals des del món rural a la societat industrial a La Casa dels Entremesos de Barcelona (desembre de 2020 i de 2022).

Ha publicat els llibres Escenografies de l’oblit (Barcelona, 2009) (obra fotogràfica personal amb textos de Raquel Medina, Damià Borràs, Margarita Caules i Francesc Florit Nin) i La bellesa de la màquina. Fotografia industrial de Ramon de Baños (1890-1980) (Museu del Gas. Sabadell, 2014).

.

LLIBRES

> Per no perdre el temps. Calendaris tradicionals, grans testimonis de la història (desembre 2022) En coautoria amb Amadeu Carbó.

.

ALTRES COL·LABORACIONS

> Calendari l’Ermità

Les seccions fixes de totes les edicions que no són signades per altres autors)