Consell editorial

Edicions Morera compta amb un Consell Editorial integrat per professionals de reconegut prestigi en l’àmbit editorial i de la cultura popular i tradicional.

Amadeu Carbó

Folklorista, escriptor i col·laborador a diferents mitjans de comunicació

Pep Fornés

Antropòleg i museòleg.

Marta Ibàñez

 Catedràtica de llengua i literatura catalanes

Fra Valentí Serra de Manresa

Religiós caputxí, historiador i escriptor

Estanislau Tomàs

Arquitecte

Norbert Tomàs

Director d’Edicions Morera