Història

Edicions Morera es crea l’abril de 2015 per iniciativa de Norbert Tomàs després d’heretar, per via familiar, una de les publicacions més antigues que s’editen a Catalunya: el Calendari de l’Ermità. La idea és donar pervivència al tradicional calendari i alhora reforçar-lo amb l’edició d’altres publicacions de caràcter popular que tractin temes de cultura popular i tradicional. Aquest projecte es materialitza amb la Col·lecció l’Ermità.

El Calendari de l’Ermità va ser creat l’any 1876 per Antoni Maria Morera i Colom –rebesavi de Tomàs- amb el nom de Calendario del Ermitaño de los Pirineos. Vint anys enrere, el 1856, Morera, que era pèrit mercantil i revisor de llibres i pèrit liquidador dels Tribunals de Comerç de Barcelona, ja havia impulsat una altra publicació semblant, el Calendario Histórico Universal Perpetuo.

El 1908 crea la coneguda revista La Familia, consolidaria el seu fill  Joan Baptista Morera i Bargalló i continuaria el seu nét, Joan Baptista Morera i Traval, publicista de professió. L’any 1940 varen traspassar el negoci a Antonio Pérez de Olaguer i la família Morera només mantindria la publicació del Calendari de l’Ermità sense cap altre interès editorial.

Amb la marca Edicions Morera, el rebesnét del fundador ha volgut recuperar el nom familiar i posar en valor l’interès pel món del llibre i l’edició que durant més de 140 anys ha perviscut a la seva família.

Calendari lErmita 1876-b