Edicions Morera

Edicions Morera és una editorial creada el 2015 dedicada principalment a temes de cultura popular i tradicional.

La seva publicació més coneguda és el tradicional Calendari l’Ermità, un dels almanacs més antics que s’editen a Catalunya. Edicions Morera recull l’herència familiar d’aquesta més que centenària publicació i li dóna un nou impuls tot mantenint la seva singularitat.