Fra Valentí Serra de Manresa

Fra Valentí Serra i Fornell (Manresa, 1959). Religiós caputxí i sacerdot. Membre del consell editorial i redactor del tradicional Calendari l’Ermità. Des de la seva condició d’historiador i arxiver ha publicat nombrosos articles sobre la projecció cultural i pastoral dels frares caputxins a Catalunya. També ha investigat aspectes inèdits sobre l’aportació franciscana a la cultura popular com ara el pessebrisme, la dieta i la cuina conventual, l’agricultura monàstica i la jardineria, i molt especialment la relacionada amb les herbes remeieres i la terapèutica popular. Per difondre les seves investigacions, ha publicat diferents llibres i col·labora periòdicament amb diversos mitjans de comunicació.

 

LLIBRES

> Cuinar en temps de crisis
(Dues edicions: octubre 2015-1a edició i juny 2017-2a edició)
>Tornar als remeis de sempre (març 2017)
(Tres edicions: març 2017-1a edició, juny 2017-2a edició i maig 2018-3a edició)

ALTRES COL·LABORACIONS

>Calendari l’Ermità (anys 2016, 2017 i 2018)
Articles: Remeis i guisats de l’Ermità

>www.calendariermita.cat
Articles de les seccions: L’hortet del frare, Guisats del frare, Remeis de l’ermità i Vida i Miracles

  • Fra Valentí Serra de Manresa